Telefon
WhatsApp
On İki İmam Kimdir?On İki İmamın Biyografisi?

İmamlar, Peygamber'in halefleri ve ondan sonra İslam toplumunun imamı olan Peygamber'in Ehl-i Beyt'inin (PBUH&HF) on iki üyesidir. İlk imam İmam Ali (a.s) olup diğer imamlar onun çocukları ve torunları ile Seyyide Fatıma (sa)'dır.

Onlar Allah (cc) tarafından imamlıkla görevlendirilmiş olup masumluk, üstünlük, gayb bilgisi, şefaat hakkı gibi özelliklere sahiptirler. İmamlar (a.s) vahiy almak ve şeriat getirmek dışında Peygamber Efendimiz (sav)'in tüm görevlerine sahiptirler.

On İki İmam'ın isimleri şunlardır:

 1. İmam Ali ibn Ebu Talib
 2. İmam Hasan ibn Ali
 3. İmam Hüseyin ibn Ali
 4. İmam Ali ibn Hüseyin Zeynelabidin
 5. İmam Muhammed ibn Ali
 6. İmam Cafer es-Sadık
 7. İmam Musa Kazım
 8. İmam Ali Rıza
 9. İmam Muhammed Taki
 10. İmam Ali Naki
 11. İmam Hasan el-Askeri
 12. İmam Muhammed el-Mehdi


1:İmam Ali ibn Ebu Talib (599-661): İslam'ın dördüncü halifesi ve Şii İslam'ının ilk imamıdır. Peygamber Muhammed'in damadı ve kuzenidir.

Ünvanları: Emir El Müminin (Müminlerin Emiri) Haydar (Cesur Yürekli) Esedullah (Allah'ın Aslanı) Ebu Turab (Toprağın Babası) Ebu Yatim (Yetimlerin Babası)

Annesi: Fatıma bint Esad

Babası: Ebu Talib

Doğum: 13 Recep, 23 BH/595 CE

Doğum Yeri: Kutsal Kabe'nin içi, Mekke

Kunya: Abu Al-Hassan, Abu Al-Hassanain

İmamlık Süresi: 29 yıl

Ölüm: 21. Ramazan, 40 H./661 CE

Şehadet yaşı: 63

Defin Yeri: Necef, Irak

2:İmam Hasan ibn Ali (625-670): İmam Ali'nin büyük oğlu ve ikinci Şii imamıdır. Muaviye ile yapılan Sulh-i Kudaybiye Antlaşması sonrası halifeliği bırakarak ibadete adanmış bir hayat sürmüştür.


Titles: El-Mücteba (Seçilmiş)

Annesi: Fatıma bint Muhammed

Babası: Ali İbn Ebu Talib

Doğum Tarihi: 15. Ramazan, H.2./MS 624

Doğum Yeri: Medine

Kunya: Ebu Muhammed

İmamlık Süresi: 9 yıl

Ölüm: 7. Safar, 50 H./670 CE  

Şehadet yaşı: 48

Defin Tarihi: Baqi', Medine


3:İmam Hüseyin ibn Ali (626-680): İmam Ali'nin küçük oğlu ve üçüncü Şii imamıdır. Kerbela'da Emevi güçlerine karşı şehit düşmüştür.
Titles: Seyyid el-Şüheda (Şehitlerin Efendisi)

Annesi: Fatıma bint Muhammed

Babası: Ali İbn Ebu Talib

Doğum: 3. Şaban, 3 H./626 CE

Doğum Yeri: Medine

Kunya: Eba Abd Allah

İmamlık Süresi: 10 yıl

Ölüm: 10. Muharrem, 61 H./680 CE

Şehadet yaşı: 57

Defin Yeri: Kerbela, Irak

4:İmam Ali ibn Hüseyin Zeynelabidin (659-713): İmam Hüseyin'in oğlu ve dördüncü Şii imamıdır. Kerbela'da hayatta kalan tek erkek çocuktur. İmamet ve İslam'ın öğretilerini yaymaya odaklanmıştır.


Başlıklar: Zeyn el-Abidin (İbadet edenlerin süsü) Seyyid el-Sajjadin (Secdecilerin Efendisi)

Annesi: Şahrbanu

Babası: Hüseyin ibn Ali

Doğum: 5. Şaban, 38 H./659 CE

Doğum Yeri: Mekke

Kunya: Ebu el-Hasan

İmamlık Süresi: 10 yıl

Ölüm: 25. Muharrem, 95 H./713 CE

Şehadet yaşı: 57

Defin Tarihi: El-Baki, Medine


5:İmam Muhammed ibn Ali (677-732): İmam Zeynelabidin'in oğlu ve beşinci Şii imamıdır. İslam'ın öğretilerini koruma ve yayma misyonunu sürdürmüştür.

Titles: el-Bakır (Bilgi Bölücü)

Annesi: Fatıma bint el-Hasan

Babası: Ali ibn Hussain

Doğum: 1. Recep, 57 H./676 CE

Doğum Yeri: Medine

Kunya: Ebu Cafer

İmamlık Süresi: 19 yıl

Ölüm: 7. Zilhicce, H. 114/MS 733

Şehadet yaşı: 57

Defin Tarihi: El-Baki, Medine

6:İmam Cafer es-Sadık (702-765): Altıncı Şii imamıdır. İslam'ın fıkıh ve ilim alanlarındaki bilgisiyle tanınmıştır. Öğrencileri aracılığıyla, Caferi mezhebinin temellerini atmıştır.

Titles: Al-Sadiq (Doğru)

Annesi: Ümmü Farwah

Babası: Muhammed el-Bakır

Doğum: 17. Rebi'ül-Evvel, 83 H./702 CE

Doğum Yeri: Medine

Kunya: Ebu Abdullah, Ebu Musa

İmamlık Süresi: 32 yıl

Ölüm: 25. Şevval, 148 H./765 CE

Şehadet yaşı: 63

Defin Tarihi: El-Baki, Medine

7:İmam Musa Kazım (745-799): Yedinci Şii imamıdır. Abbâsîler tarafından baskı altında yaşamış ve sürgüne gönderilmiştir. Sabır ve hoşgörüyle tanınmıştır.
Annesi: Hamidah al-Barbariyyah

Babası: Cafer el-Sadık

Doğum: 7. Safar, 128 H./745 CE

Doğum Yeri: Medine

Kunya: Ebu el-Hasan

İmamlık Süresi: 32 yıl

Ölüm: 25 Receb, 183 H./7991 CE

Şehadet yaşı: 55

Defin Yeri: Kadhmayn Bağdat, Irak

 

8:İmam Ali Rıza (766-818): Sekizinci Şii imamıdır. Abbâsîler döneminde yaşamıştır. Bilgelik ve ahlaki üstünlüğüyle tanınmıştır.


Titles: Al-Ridha (Hoş Olan)

Annesi: Ümmü'l-Baneen Necmah

Babası: Ali ibn Musa el-Ridha

Doğum: 11. Zilkade, 148 H./765 CE

Doğum Yeri: Medine

Kunya: Ebu el-Hasan

İmamlık Süresi: 20 yıl

Ölüm: 29. Safer, 203 H./818 CE

Şehadet yaşı: 55

Defin Yeri: Meşhed, İran

 

9:İmam Muhammed Taki (810-835): Dokuzuncu Şii imamıdır. Abbâsîler döneminde yaşamış ve Abbasî yönetimi tarafından zorlu koşullarda yaşamıştır.

Annesi: Khaizoran

Babası: Ali Al-Ridha

Doğum: 10 Receb, 195 H./811 CE

Doğum Yeri: Medine

Kunya: Ebu Cafer, el-Sani (İkincisi); İbnü'r-Rıza

İmamlık Süresi: 17 yıl

Ölüm: 30. Zilka'de, 220 H./835 CE

Şehadet yaşı: 25

Defin Yeri: Kadhmayn Bağdat, Irak

 

10:İmam Ali Naki (827-868): Onuncu Şii imamıdır. Abbasîler döneminde yaşamış ve Abbâsî yönetimi tarafından baskı altında tutulmuştur.

Başlıklar: el-Hadi [Rehber], el-Naki [Saf]

Annesi: Summana Hatun

Babası: Muhammed ibn Ali el-Cevad

Doğum: 2. Recep, 212 H./827 CE

Doğum Yeri: Medine

Kunya: Ebu el-Hasan

İmamlık Süresi: 34 yıl

Ölüm: 3. Recep, 254 H./868 CE

Şehadet yaşı: 42

Defin Yeri: Samarra, Irak


11:İmam Hasan el-Askeri (846-874): Onbirinci Şii imamıdır. Abbâsîler döneminde yaşamış ve Abbâsî yönetimi tarafından gözetim altında tutulmuştur.

Titles: el-Askari

Annesi: Hudays / Sousan / Sulayl

Babası: Ali ibn Muhammed el-Hadi el-Naqi

Doğum: 8. Rabi' al-Thani, 232 H./846 CE

Doğum Yeri: Medine

Kunya: Ebu Muhammed, İbn el-Ridha

İmamlık Süresi: 6 yıl

Ölüm: 8., Rebi'ül-Evvel, 260 H./874 CE

Şehadet yaşı: 28

Defin Yeri: Samarra, Irak

12:İmam Muhammed el-Mehdi (868'den itibaren): Onikinci ve son Şii imamıdır. İmam Mehdi'ye göre gizlenmiştir ve Şii inancına göre, gelecekte adil bir dünya düzeni kuracak olan son imamdır.

Başlıklar: el-Mehdi (hidayet edilen), el-Huccet ibn el-Hasan, el-Muntazhar (Beklenen)

Annesi: Narjis Khatoun

Babası: Hasan ibn Ali (Askari)

Doğum: 15. Şaban, 255 H./869 CE

Doğum Yeri: Samarra, Irak

Kunya: Ebu Salih (En Takvalı Olan)

İmamlık Süresi: Sürekli

Gaybet: 329 H.

 

https://www.dunyasondakika.com

Deniz Suyu Arıtma

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!