Telefon
WhatsApp
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

34 YIL SONRA BİR İLK; 1990 yılında yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı; "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenerek bu gece yayınlanan resmi gazete ile yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı. 

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' yürürlüğe konuldu. 

Kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ise vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Kararın sosyal medya hesaplarında paylaşılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı Türkiye savaşa mı giriyor? Neden seferberlik yönetmeliği yayımlandı? sorusunu sormaya başladı. 

Ancak işin aslının öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı. 

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan yönetmeliğe göre 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' yürürlüğe konuldu. 

İşte Resmi Gazete'deki karar;

"24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir."


KARARIN AMACI
"MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Devletin tüm güç ve kaynaklarını, barış hâlinden seferberlik ve/veya savaş hâline veya bunların henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerine süratle ve etkin bir şekilde geçirebilmek için hazırlıkların yürütülmesine,
b) Barıştan itibaren, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile ilgili diğer kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan seferberlik ve savaş hâli hükümlerinin uygulanma esaslarının, hazırlık ve teşkilatlanmaya ilişkin hususların, tüm kamu idarelerine, kurum ve kuruluşlara, buralardaki personele, gerçek ve tüzel kişilere verilecek görevlerin, yetkilerin, sorumlulukların ve yükümlülüklerin belirlenmesi, yerine getirilmesinin takip edilmesi ve hazırlıkların tatbikatlarda veya eğitimlerde uygulanarak denenmesine,
c) Seferberlik ve savaş hâllerinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemlerine, ç) Seferberlik ve savaş hâli planlaması kapsamındaki personel ve araç erteleme işlemlerine,
ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

Deniz Suyu Arıtma

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!